top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden © Hanne Willemen 2022

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de fotograaf Hanne Willemen. De rechtsbetrekkingen aangaande offertes, aanbiedingen, opdrachten en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Het afwijken op deze voorwaarden is enkel en alleen mogelijk via schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

1.2. Bij het boeken van een fotoreportage of bij het bestellen van producten of andere diensten bij Hanne Willemen Photography, gaat  u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast door de fotograaf.  

1.4. Gaat u niet akkoord of heeft u bezwaren tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aantoonbaar te maken voordat de reportage of andere dienst heeft plaatsgevonden.

2. Aansprakelijkheid
2.1. De fotograaf mag in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele  materiële of lichamelijke schade die tijdens de reportage, coaching of fotoreis werd opgelopen.

2.2. U bent tijdens de reportage, coaching of fotoreis zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw eigendommen en uzelf. Deelname is op eigen risico. 

3. De fotoreportage
3.1. U boekt een reportage bij een bepaalde fotograaf omdat de stijl van de foto's u aanspreekt.  De fotograaf is vrij om eigen artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.  

3.2. Na afloop van de fotosessie zal de fotograaf zelf 1 foto kiezen en die vervolgens bewerken. De rest kan u zelf kiezen.

3.3. De wachttijd van het toesturen van de bewerkte foto's kan variëren. Meestal duurt dit een aantal weken, afhankelijk van het aantal foto's.

3.4. U kan foto's bijbestellen tot 3 maanden nadat de reportage heeft plaatsgevonden. 

3.5. De fotoreportage of dienst kan uitsluitend worden uitgesteld indien de fotograaf en de opdrachtgever dit zijn overeengekomen. (Bv. bij slecht weer)

3.6. De klant kan in geen geval de onbewerkte (RAW) versie van de foto's verkrijgen. De bewerkte versies zijn het eindproduct die de fotoraaf vertegenwoordigen in de eigen stijl. 

4. boeking
4.1. U kan enkel schriftelijk (bijvoorbeeld via email) een reportage, coaching of fotoreis (dienst) boeken.

4.2. Eventuele reiskosten van de  fotograaf zijn  niet inbegrepen in de prijs van een dienst.

4.3. Enkel wanneer de volledige betaling vooraf de dienst of product is voldaan, kan de fotograaf de foto's of andere dienst of product leveren.

4.4. Wanneer een reportage is geboekt, kan deze niet worden afgelast. Wel kan deze verplaatst worden mits schriftelijk overeengekomen met de fotograaf.

4.5. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Hanne Willemen Photography.

4.6. Teruggave van geld is in geen geval mogelijk. Wel kan er naar een oplossing worden gestreefd indien u klachten heeft.

4.7. Bij overmacht waarbij de fotograaf de dienst niet kan leveren op de afgesproken datum, zal er in overeenkomst met de opdrachtgever een nieuwe datum worden uitgekozen. 

5. Klachten
5.1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk schriftelijk aan de fotograaf te worden vermeld, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de  bewerkte foto’s.

5.2. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Indien deze klachten een gegronde reden hebben en tijdig werden vermeld, kan er een nieuwe fotoreportage worden gepland om deze klachten te herstellen. Voor deze reportage zal u, mits overeengekomen met de fotograaf, enkel de reiskosten moeten betalen die de fotograaf zal oplopen.

5.3. In geen geval kan een dienst uitlopen tot terugbetaling. 

6. Auteursrechten en publicatie
6.1.  Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven in het bezit van Hanne Willemen Photography. Dit houdt in dat de foto's niet zonder toestemming  (commercieel) gebruikt mogen worden. De foto's mogen ook niet worden bewerkt, aangepast, (bv. met photoshop) bijgesneden of  gewijzigd worden zonder toestemming van de fotograaf.  Het logo van de fotograaf moet ten alle tijden zichtbaar zijn.

6.2. Op de geleverde foto's blijft het auteursrecht rusten. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

6.3. U dient een schriftelijk aantoonbaar bewijs te hebben dat u een overeenkomst met de fotograaf maakte indien u de foto's voor commercieel doel wilt gebruiken.

6.4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.5. Het vaderschapsrecht verplicht de gebruiker van een foto om de naam van de fotograaf bij elk gebruik van zijn beeldmateriaal te vermelden.  

6.6. Op alle foto’s van Hanne Willemen Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanne Willemen Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6.7. De fotograaf mag de foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Deze keuze dient wel in overeenstemming te zijn met respect voor de privacy en het portretrecht. 

6.8. Indien u als opdrachtgever niet wil dat een bepaalde foto online wordt gepubliceerd, dient u dit voor de dienst heeft plaatsgevonden schriftelijk door te geven aan de fotograaf. Enkel dan is de fotograaf verplicht om hier rekening mee te houden. 

7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.  

7.2.  U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

7.3. De betalingstermijn is 8 dagen na ontvangst van de factuur, zonder aftrek van de korting contant, tenzij anders is overeengekomen.

7.4. Bij niet betaling op de vervaldag, is er een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Alsook is er een een administratiekost verschuldigd van 10% op de prijs. 

7.5. De fotograaf kan ten alle tijden de tarieven voor de diensten aanpassen. Wanneer de factuur reeds werd opgestuurd, gelden de tarieven op de factuur, tenzij de betaling niet binnen de betalingstermijn werd volbracht. 

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. Hanne Willemen Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. 8.2. De persoonlijke gegevens van de klant mogen niet door de fotograaf worden doorgegeven aan derden. 

8.3. Foto's waar de klant bij op staat, mogen wel gedeeld worden op sociale media, en dus ook aan derden.  Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit vooraf de fotosessie te vermelden.

Voor meer informatie over uw privacy: privacybeleid

Hanne Willemen Photography valt onder een bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Hanne Willemen Photography is met andere woorden vrijgesteld van BTW. 

bottom of page