top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring © Hanne Willemen 2022

Hanne Willemen Photography & Art is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hanne Willemen Photography & Art

Kinderwelzijnstraat 20a

2920 Kalmthout

België

+32489100134

hannew.photography@outlook.com

hannew.art@outlook.com

hannewillemen.com

BTW: BE0729.720.706

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hanne Willemen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Bij het contact opnemen via een formulier op de website of rechtstreeks via e-mail worden jouw gegevens verzameld. 

De website van Hanne Willemen Photography & Art verzamelt analytische gegevens om de website te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en onpersoonlijk.

Wij verwerken persoonsgegevens voor een commercieel belang, namelijk het aanbieden van diensten of producten. De verplichte gegevens zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Wij zullen onder geen beding jouw gegevens doorverkopen aan derden (met uitsluiting van de websitebeheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware).

Hanne Willemen behoudt het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Om de diensten of producten te kunnen openstellen, werkt Hanne Willemen samen met derde partijen zoals de websitebeheerder, hosting partij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatie gegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Hanne Willemen Photography & Art analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• HanneWillemen Photography & Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.​

 

DUUR VAN OPSLAG PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens hebt achtergelaten.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE, INTREKKEN OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar hannew.photography@outlook.com of hannew.art@outlook.com.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Ben je het niet eens met hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. 

Hanne Willemen Photography valt onder een bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Hanne Willemen Photography is met andere woorden vrijgesteld van BTW. 

bottom of page